• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Wspierania Rozwoju Dziecka
    KRS 0000217871

Misja
Powołując do życia Szkołę Wspierania Rozwoju chcielibyśmy wyrównać szanse edukacyjne dzieci, które mają trudniejszy start.
Naszym zadaniem jest dążenie do pełnego rozwijania możliwości naszych podopiecznych poprzez dobór indywidualnych metod nauczania, zapewnienie specjalistycznej i holistycznej opieki dla każdego dziecka.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.