• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Samopomocy Terytorialnej
    KRS 0000218186

Celem głównym stowarzyszenia jest:
- Działalność charytatywna mająca na celu wspieranie osób fizycznych i prawnych dla osiągnięcia poprawy warunków życia.

Celami szczególnymi są:
- Działanie na rzecz środowiska osób (dot. dzieci i osób dorosłych) niepełnosprawnych, niewidomych, bezdomnych, bezrobotnych, chorych oraz innych pokrzywdzonych przez los.
- Promowanie wartości i roli rodziny oraz idei wzajemnej pomocy.
- Kształtowanie postaw pro-społecznych, walka z patologiami np. narkomania, alkoholizm, nikotynizm, przemoc,itp.
- Promowanie zdrowego trybu życia (profilaktyka).
- Działanie na rzecz edukacji, kultury, sztuki, sportu, bezpieczeństwa obywateli i rozwoju myśli technicznej.
- Działanie na rzecz środowiska kobiet.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.