• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Judym"
    KRS 0000218340

Celem statutowym Stowarzyszenia jest prowadzenie Ośrodka Pomocy Bliźniemu "Judym".

Jesteśmy jedyną organizacją w powiecie nakielskim, która zapewnia całodobowe schronienie wraz z trzema posiłkami dziennie. Nasza placókwka jest organizacja pozarządową, nie dostajemy pieniędzy od Państwa, wszystko co posiadamy udaje nam się zdobyć dzięki sponsorom i naszej własnej, cieżkiej pracy.

Ośrodek skupia się na pomocy osobom pozostającym w trudnej sytuacji finansowej, bezdomnym, chorym, zagrożonych patologiom społecznym. W ramach ośrodka prowadzony jest dom dla matki z dzieckiem, gdzie schronienie mogą znaleźć ofiary przemocy domowej. Ośrodek współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu Kujawsko- Pomorskiego.
W Ośrodku przebywa około 50 osób, w tym także 15 kobiet z dziećmi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.