• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Wieluńska Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości
    KRS 0000218828

Celem fundacji jest:
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i inicjatyw lokalnych;
- aktywne zwalczanie bezrobocia poprzez udzielanie pomocy osobom bezrobotnym i rozpoczynającym własną działalność gospodarczą;
- popularyzacja wiedzy i osiągnięć w zakresie organizacji i zarządzania małymi przedsiębiorstwami;
- uruchamianie pozabankowego wsparcia finansowego dla nowo powstających firm;
- organizowanie imprez publicznych jak: imprezy środowiskowe, młodzieżowe, służące aktywizacji zawodowej, zachęceniu przedsiębiorców do inwestowania w regionie, napływowi kapitału, budowie nowych miejsc pracy, promocji regionu.

Prowadzone działania:
Czynny jest bezpłatny punkt konsultacyjno-doradczy dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
Zorganizowaliśmy bezpłatne seminarium "Zakładam firmę w 2005 roku", a także bezpłatne spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych z przedstawicielami Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.
Organizujemy spotkania, seminaria, warsztaty dla osób poszukujących pracy, przedsiębiorców, osób zainteresowanych rozwojem osobistym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.