• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Razem dla Niepełnosprawnych"
    KRS 0000218872

Misja
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
Integrowanie na rzecz osób niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania.
Współpraca z Centrum im. prof. Weissa - wolontariat org. imprez pomoc w pozyskiwaniu sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego współ. z PKOL i PEKAPAR w reaktywowaniu "polskiej szkoły rehabilitacji" przez sport i imprezy integracyjne.

Prowadzone działania
Przygotowanie II Mitingu Paraolimpiskiego im. prof. Weissa.
Przygotowanie meczu piłkarskiego RFN - Polska na rzecz osób niepełnosprawnych.
Realizacja comiesięcznych imprez kulturalnych - mających wymierny charakter w procesie rehabilitacji.
Kontynuacja prac związanych z:
CENTRUM umożliwiających rozszerzenie zakresu i efektywności rehabilitacji pacjentów.
Rozbudowa wolont. systemu wsparcia niepełnosprawnych w miejscu ich zamieszkania - Gmina Centrum.
Przełamywanie barier świadomościowych w relacjach niepełnosprawni - społeczeństwo.
Współpraca z Radio dla Ciebi

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.