• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego
    KRS 0000218937

Misja:
Finansowanie uniwersyteckiej bazy materialnej. Zapewnienie dopływu nowoczesnej aparatury, książek, czasopism. Działanie na rzecz rozwoju kadry naukowej i badań naukowych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie 7 stypendiów dla studentów i pracowników UW. Dofinansowywanie projektów naukowych i kulturalnych jednostek i organizacji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpraca z jednostkami i organizacjami Uniwersytetu Warszawskiego. Dofinansowywanie prac związanych z nowymi inwestycjami UW na Powiślu oraz Ochocie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.