• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Związek Kurpiów
    KRS 0000219037

Misja
Promocja Regionu Kurpiowskigo. Wzmacnianie więzi międzyludzkich Kurpiów w Regionie i rozproszonych w kraju i za granicą. Edukacja regionalna. Ocalanie od zapomnienia spuścizny materialnej i duchowej Kurpiów.

Prowadzone działania
Organizowanie cykli spotkań w różnych grupach /środowiskach/, z wybitnymi artystami ludowymi, twórcami, seminariów o tematyce regionalnej dla nauczycieli historii, muzyki, plastyki. Zebranie materiałów do edukacji regionalnej. Zorganizowanie Grupy Promocyjnej Kurpiowskiej Sztuki Ludowej. Prowadzenie badań naukowych dotyczących Kurpiowszczyzny. Współpraca z placówkami kultury w zakresie organizacji folklorystycznych imprez kulturalnych oraz z samorządami w zakresie opracowania i realizacji regionalnych planów rozwoju gospodarczego, społecznego i kulturalnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.