• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Przyjaciół Toporowic
    KRS 0000219098

Misja
Wspomaganie Szkoły Podstawowej w Toporowicach, działalność na rzecz wsi, współpraca z organizacjami wiejskimi dla wspólnego dobra wsi Toporowice.

Prowadzone działania
- Integracja społeczeństwa na rzecz rozwoju środowiska oraz pobudzenie wrażliwości społecznej,
- Tworzenie warunków rozwoju samorządności poprzez wspieranie inicjatyw gospodarczych, kulturalno-oświatowych i proekologicznych,
- Wspomaganie Szkoły Podstawowej w Toporowicach w dziele kształcenia i wychowania młodego pokolenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.