• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Prymus"
    KRS 0000219132

Misja:
Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk wiejskich. Przyznawanie stypendiów oraz zakup komputerów do nauki min. języków obcych oraz technologii komputerów.

Prowadzone działania:
Wypłacanie stypendiów na możliwość dodatkowego kształcenia.
Odbiorcy to młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Dywity.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.