• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Śląskiego Centrum Chorób Serca
    KRS 0000219230

Celem Fundacji jest wspieranie działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, które należy do wiodących ośrodków kardiologiczno-kardiochirurgicznych w Polsce i za granicą, w następujących obszarach:
-podnoszenia jakości i unowocześniania metod diagnostyki i leczenia osób dorosłych i dzieci na oddziałach kardiologicznych, kardiochirurgicznych i transplantacyjnych ("Wszystkie dzieci są nasze"),
-prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych wchodzących w zakres działalności Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Wsparcie realizowane jest w szczególności poprzez:
-finansowanie lub dofinansowywanie zakupów sprzętu specjalistycznego i aparatury medycznej, związanych z działalnością Śląskiego Centrum Chorób Serca,
-finansowanie lub dofinansowanie inwestycji budowlanych, remontowych oraz wyposażenia wnętrz Centrum,
-doskonalenie kadr oraz działalność szkoleniową(stypendia, staże krajowe i zagraniczne),
- współorganizowanie targów i konferencji naukowych,
- popularyzację osiągnięć związanych z leczeniem chorób serca i transplantacją narządów - kampania "TAK dla Transplantacji".

Fundacja od 2008 roku posiada status organizacji pożytku publicznego. Każda osoba fizyczna może wspomóc działania naszej Fundacji poprzez podarowanie 1% podatku dochodowego. Dodatkowo, każda osoba fizyczna i prawna może wesprzeć cele statutowe Fundacji w dowolnym zakresie, przekazując środki pieniężne na konto bankowe Fundacji. W przypadku otrzymania darowizny od osoby fizycznej, Fundacja wystawia potwierdzenie jej otrzymania, co stanowi podstawę do odpisania tej kwoty w wysokości do 6% dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym. W przypadku otrzymania darowizny od osoby prawnej, jest możliwy odpis do 10% dochodu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.