• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Ełckiej
    KRS 0000219284

Misja:
Zakładanie placówek dla osób niepełnosprawnych. Pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania:
Prowadzenie warsztatu terapii zajęciowej.
W przyszłości planujemy utworzenie placówek dziennego pobytu i tworzenie stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.