• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Jeździeckie "Szarża"
    KRS 0000219302

Misja
Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki oraz innych form aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem turystyki konnej i sportu jeździeckiego. Propagowanie piękna polskiego krajobrazu oraz dorobku kulturalnego. Tworzenie miejsc aktywnego wypoczynku dla młodzieży dużych aglomeracji miejskich.

Prowadzone działania
Organizowanie zawodów jeździeckich oraz imprez rekreacyjnych, sportowych, turystycznych i krajoznawczych, oraz udział członków SJ w imprezach organizowanych przez inne organizacje. Organizowanie jesiennych i wiosennych kursów jazdy konnej oraz letnich obozów jeździeckich dla członków SJ oraz dla osób trzecich. Organizowanie imprez jeździecko-plenerowych dla dzieci i młodzieży oraz firm i instytucji (imprezy z przejażdżką bryczką lub saniami, z jazdą konną i pieczeniem barana). Zorganizowanie imprezy pokongresowej dla goszczącego w Hotelu Mariott kongresu farmaceutów - impreza z pokazami kaskaderów, pokazami ujeżdżania i skoków, wystąpienia jeźdźców w strojach historycznych, zainscenizowanie biegu Św. Huberta, itd.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.