• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Trzeźwościowe "Nowe Życie"
    KRS 0000219331

Misja
Promowanie postaw społecznych wpływających na życie w trzeźwości i zachowanie zdrowia.
Profilaktyka, akcje informacyjne, edukacyjne, głównie wśród młodzieży i grup podwyższonego ryzyka.

Prowadzone działania
W 2005 roku odbyły się niżej wymienione imprezy organizowane lub współorganizowane przez Stowarzyszenie:
- zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży - odbyła się w dniu 16-04-2005, udział brało 65 uczestników, dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
- VI Halowy Turniej Piłki Siatkowej dla dziewcząt i chłopców - zawody zostały przeprowadzone w dniach 07-04 - 07-05-2005. Udział brało 8 drużyn z 4 gimnazjów
- spotkanie dla dzieci i młodzieży - kwiecień 2005 - w spotkaniu brały udział dzieci i młodzież z rodzin alkoholowych - organizowano zabawy i konkursy z nagrodami,
- obóz terapeutyczny w Murzasichlu - udział brało 30 osób - obóz odbywał się w dniach 12-05 - 15-05-2005 - zorganizowany przy wsparciu Gminy Miejskiej Mielec,
- mini festyn i ognisko z okazji Dnia Dziecka - zorganizowano w dniu 25-06-2005 uczestniczyło ponad 45 dzieci, rozdano paczki ze słodyczami, organizowano liczne konkursy z nagrodami, zabawy i gry,
- wyjazd do Częstochowy na coroczne spotkania Anonimowych alkoholików - w dniach 04 - 05 czerwca 2005 r. - uczestniczyło ok 100 osób - 2 autokary,
- spotkanie integracyjne z Klubami Honorowych Dawców Krwi - zorganizowano w dniach 27-05-2005 - przeprowadzono konkurs strzelecki,
- II rocznica obchodów powstania grupy AA "OPOKA" w dniu 30.04.2005 r. - udział ok. 100 osób,
- spotkania AA w Licheniu /dla 50 osób/ - organizacja wyjazdu i uczestnictwa,
- obóz wędrowny dla dzieci i rodziców - Turbacz - uczestniczyło 40 osób,
- obóz terapeutyczny w Piwnicznej - uczestniczyło - 40 osób,
- turniej piłkarski - IX Mieleckie Mistrzostwa Piłkarskie Szkół Podstawowych,
- zabawa Mikołajkowa - odbyła się w grudniu 2005 r.,
- trening asertywności - Czudec - udział wzięło 12 osób uzależnionych.
Ponadto prowadziliśmy zajęcia sportowo-rekreacyjne w świetlicy w miesiącach od stycznia do kwietnia oraz w grudniu 2005 r. Ze świetlicy korzystali członkowie grup AA i Al Anon oraz dzieci i młodzież.
Prowadzono również, jak w poprzednich latach, obsługę Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień, w którym udzielane są porady w zakresie problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków, pomocy członkom rodzin dysfunkcjonalnych, głównie z problemem alkoholowym oraz tych rodzin, w których występuje przemoc zarówno fizyczna jak i psychologiczna. Udzielane są również porady prawne, jak w zakresie pomocy psychologicznej.
Celem naszym jest promowanie trzeźwego stylu życia w myśl hasła "Trzeźwość= pełny i adekwatny kontakt z rzeczywistością taką, jaką ona jest".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.