• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Busola dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci"
    KRS 0000219522

Misja
Najważniejszymi celami stowarzyszenia są:opieka nad artystycznie uzdolnionymi dziećmi i młodzieżą, kształtowanie i rozwijanie osobowości dzieci poprzez aktywność twórczą i ruchową, rozbudzanie i aktywizowanie pragnienia uczenia się i poznawania, wdrażanie do argumentowania w celu wyjaśniania własnych upodobań i wyborów, krzewienie kultury żywego słowa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami, współpraca z dziećmi i osobami niepełnosprawnymi, organizowanie różnorodnych spotkań o charakterze artystycznym: festiwal, koncert, wystawa, wernisaż, warsztaty artystyczne na terenie RP i poza jej granicami.

Prowadzone działania
Aktualne działania wiążą się z artystyczną polityką stowarzyszenia i dotyczą programu "Kierunek SZTUKA" - prowadzonego w 2008 r. Działania w ramach projektu to: "Kierunek TEATR", "Edukacja artystyczna", "Trybunalski Teatr Ogródkowy", "Zatrzymać Lato", "Sceny z 800-lecia", "Trybunały Kabaretowe", "Twórcze Warsztaty", "Trybunalski Teatr Bajkowy".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.