• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Tomaszowskie Towarzystwo Charytatywne
    KRS 0000219583

Towarzystwo zajmuje się pomocą materialną i rzeczową dla rodzin najuboższych, patologicznych, osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób po opuszczeniu zakładu karnego.

Prowadzone działania:
- Prowadzenie świetlicy środowiskowo-integracyjnej dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i patologicznych.
- Organizowanie choinki świątecznej z paczkami dla dzieci.
- Przygotowywanie posiłków.
- Organizowanie koloni letnich dla dzieci.
- Punkt przyjmowania i wydawania odzieży, obuwia, zabawek oraz artykułów gospodarstwa domowego - ul. Wiejska 50/54, Tomaszów Mazowiecki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.