• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Klub Pływacki "Sokół" Rzeszów
    KRS 0000219710

Nasze cele:
a) rozwijanie, upowszechnianie i popularyzacja sportu, rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
b) dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach klubu, popularyzowanie higienicznego trybu życia,
c) wychowanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną.

Organizujemy i prowadzimy zajęcia szkoleniowe z pływania i tenisa ziemnego dla dzieci i młodzieży.
Organizujemy wycieczki i rajdy rowerowe, wyjazdy narciarskie, zgrupowania i obozy szkoleniowo-wypoczynkowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.