• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pro-Patre Centrum Edukacyjno-Informacyjne Świadomego Ojcostwa
    KRS 0000219745

Misja
Ułatwienie otrzymania wszechstronnej pomocy medycznej ojcom samotnie wychowującym dzieci, organizowanie działalności charytatywnej na rzecz pomocy rodzinie.

Prowadzone działania
Razem ze Starostwem Powiatowym w Sierpcu realizuje projekt - Grupy usamodzielnień - pomagając młodym ludziom z domów dziecka w normalnym starcie w dorosłe życie. Wspiera akcje podjętą przez Fundację Dobre Media, zgłaszając projekt ustawy do Sejmu RP o zakazie promowania przemocy w środkach masowego przekazu. Uczestniczy w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych, promując model świadomego i odpowiedzialnego ojcostwa.
Prowadzi punk doradztwa rodzinnego.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.