• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Polski Związek Brydża Sportowego
    KRS 0000219753

Promowanie i popularyzacja brydża sportowego dla nieomal wszystkich grup wiekowych (od lat 10-12 do ...brak ograniczeń z góry). Organizacja mistrzostw Polski w wielu kategoriach. Wydajemy kwartalnik "Świat Brydża", a życie codzienne opisuje strona internetowa www.pzbs.pl.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.