• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Oświaty, Kultury i Pomocy Społecznej "Wszyscy dla Wszystkich"
    KRS 0000219768

Prowadzone działania:
- Aktywizacja młodzieży - włączanie uczniów w życie szkoły i środowiska lokalnego, organizacja imprez i koncertów z udziałem młodzieży.
- Pomoc uczniom niepełnosprawnym - wspieranie finansowe, zakup książek, leków.
- Prowadzenie Osiedlowego Klubu Przyjaźń jako oferta działalności kulturalnej łączącej pokolenia mieszkańców wielkich osiedli Osiedla Pakuska i Osiedla Młodych.
- Aktywizacja środowiska seniorów poprzez relizację projktu Wspieranie osób w podeszłym wieku w integracji z młodzieżą w ramach nowo otwartego ośrodka wsparcia- klubu samopomocy na terenie Miasta i Gminy Olkusz.
- Realizacja projektu "Teatr Niepełnosprawnych" jako forma integracji środowisk osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.