• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Corda Cordi" na rzecz Dzieci i Młodzieży w Puławach
    KRS 0000219840

Celem Stowarzyszenia jest:
1) działanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na uwadze pomoc oraz tworzenie optymalnych warunków rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz w normie intelektualnej pochodzącej z rodzin ubogich, objętych bezrobociem i niewydolnych wychowawczo;
2) dostosowanie standardów opieki nad osobami niepełnosprawnymi do wymogów Unii Europejskiej;
3) wspieranie zadań statutowych Specjalnego Ośrodka Wychowawczego w Puławach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.