• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Serce dla Dziecka
    KRS 0000219842

Misja
Wspieranie placówek Pomocy Społecznej na terenie gminy i pomoc dzieciom tam mieszkającym.

Prowadzone działania
Celem Fundacji Serce dla Dziecka jest standaryzacja wybranej placówki i dostosowanie jej do wymogów opracowanych przez Unię Europejską (np. remonty pokoi). W tym celu Fundacja organizuje koncerty, poszukuje sponsorów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.