• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Rodziny i Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń"
    KRS 0000219872

Misja
Charytatywna samopomoc, wyjście z czterech ścian własnego domu, integracja.

Prowadzone działania
Pracujemy w oparciu o plan pracy zatwierdzony na spotkaniu noworocznym w Szkole Podstawowej w Chełmie, kalendarz imprez ( w tym patriotycznych) co miesięczne spotkania, obchodzenie jubileuszy 80, 85, 90, 95 lat, odwiedzanie chorych, pomoc, leki, żywność.
1. Działalność charytatywna (odzież, artykuły spożywcze, PEAD) = podopieczni 810 osób.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego - 1 raz w m-cu, spotkania członków noworoczne (w SP Chełmno), Dzień Dziadka i Babci (Rudka), Walentynki - DPS Łążeczki, 8.III. Dzień Kobiet - przedszkole " Miś", Wielkanocne, Klub Seniora, dzieci - SP Pniewy, Dzień Matki SP Zajączkowo, Dzień Dziecka - Mierzyn, powitanie lata - Dębrowo - ośr. edukacyjny, leśna edukacja - Smolarnia i Zębowo, Majówka DPS Łążeczki, Pożegnanie lata - Rudka, Dzieci Seniora - Gimnazjum, Koncert charytatywny - hala sportowa - zespoły szkolne, wieczór wigilijny - restauracja Zacisze.
3. Wycieczki: Mierzn - 6 wycieczek, Kołobrzeg - 1 wycieczka, Mielno - 1 wycieczka, Świnoujście - 1 wycieczka, Licheń - 2 wycieczki, Rokitno - 1 wycieczka.
4. Szkolenia zdrowotne 1x 2m-ce, Kronika, biuletyn ( do użytku wew.) " Pomocna dłoń", pomoc prawna, udział w sesjach Rady, szkoleniach ROPS, współpraca z CPR, starania o rehabilitację osób niepełnosprawnych, wnioski o ustalenie niepełnosprawności, wnioski do sanatoriów, pomoc osobom leżącym, wyjazdy do teatru, pomoc bezrobotnym - współpraca z UP.
5. Rehabilitacja dzieci, dorosłych, rehabilitacja ruchowa.
6. Integracja z Radą Sołecką Rudka, szkołami podstawowymi, przedszkolem "Miś", gimnazjum.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.