• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Uratujmy Życie" Wspierania Badań nad Chorobą Sanfilippo i Innymi Chorobami Rzadkimi oraz Rozwoju Chirurgii
    KRS 0000219957

Misja:
- Wpieranie badań nad lekiem ratującym życie dzieciom chorym na Sanfilippo.
- Zbieranie funduszy na badania związane z chorobą Sanfilippo i innymi chorobami rzadkimi, wspieranie badań naukowych nad specyfiką choroby, jej przebiegiem i innowacyjnymi metodami leczenia, pomoc finansowa i materialna dla rodzin dotkniętych chorobami rzadkimi.

Odbiorcy działań: osoby niepełnosprawne, lekarze, dzieci chore na chorobę Sanfilippo (MPSIII) i inne choroby rzadkie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.