• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej I i II Stopnia im. Romana Maciejewskiego w Lesznie
    KRS 0000219986

Misja
1. Tworzenie nowej bazy dla szkoły poprzez adaptację szpitala miejskiego - nowa siedziba Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Lesznie
2. Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwojowi artystycznemu dzieci
3. Wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania

Prowadzone działania
1. Comiesięczne koncerty dla mieszkańców miasta Leszna, a także koncerty okazjonalne
2. Prowadzenie koncertów edukacyjnych w 19 przedszkolach miasta Leszna (udział znanych artystów z Filharmonii i Opery Poznańskiej)
3. Prowadzenie indywidualnej nauki gry na instrumentach - kursy, warsztaty, szkolenia

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.