• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Senii i Edwarda Martuszewskich Protomni
    KRS 0000220036

Misja:
Pomoc i wsparcie dzieci i młodzieży w dostępie do informacji w procesie edukacji.
Bezpośrednie i pośrednie wspieranie działalności młodych ludzi.
Organizowanie specjalnych warunków nauki dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych.
Wspieranie ośrodków edukacyjnych.
Organizowanie ruchu społecznego wokół Fundacji i jej idei wśród społeczeństwa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.