• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Onkologii
    KRS 0000220101

Prowadzone działania
Celem Fundacji jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej - w sferze zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w szczególności mającej na celu objęcie chorych odpowiednią opieką przy wykorzystaniu nowoczesnych metod leczenia w zakresie chirurgii onkologicznej, wspieranie badań naukowych w zakresie chirurgii onkologicznej, wdrażanie nowych metod leczenia chorych, unowocześnianie wyposażenia i modernizacji siedziby oddziału szpitala im. M. Kopernika w Łodzi - Kliniki Chirurgii Onkolog.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.