• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Fara Końskowolska"
    KRS 0000220451

Misja
Ochrona i odnowa zabytkowego zespołu Kościoła Parafialengo i innych obiektów, które stanowią integralny element dziedzictwa kulturowego Końskowoli.

Prowadzone działania
Przygotowywanie danych i koncepcji do budowy strony internetowej oraz koncepcji zorganizowania muzeum regionalnego. Udział w dystrybucji żywności dla wielodzietnych i biednych rodzin np. 1000 l mleka i 400 kg ryżu dla około 200 osób.
Czynny udział w uroczystościach patriotyczno-narodowych np.pogadanki o dniach katyńskich, rocznicy "Cudu nad Wisłą", rocznicy odzyskania niepodległości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.