• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Wspólnota w Wojtówce
    KRS 0000220842

Misja
Głównym celem Stowarzyszenia jest tworzenie domów rodzinnych, miejsc pracy i wypoczynku dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w oparciu o warsztaty i gospodarstwo rolne.

Prowadzone działania
Opieka stacjonarna i dzienna, gospodarstwo rolne, warsztaty terapeutyczne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.