• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Wrodzonymi Chorobami Siatkówki "Retina"
    KRS 0000220970

Naszym celem jest:
-zorganizowanie grupy wsparcia dla rodzin dotkniętych chorobami siatkówki (nawiązywanie kontaktów, wymiana informacji i doświadczeń, integracja);
-świadczenie pomocy dzieciom i młodzieży z wrodzonymi chorobami siatkówki (sprowadzanie specjalistycznej żywności niezbędnej do prowadzenia diety, przekazywanie paczek okolicznościowych, wyprawek szkolnych, dofinansowanie rehabilitacji);
-prowadzenie różnych form edukacji, rehabilitacji i wypoczynku na rzecz osób z wrodzonymi chorobami siatkówki;
-upowszechnianie wiedzy o chorobach siatkówki oraz popularyzowanie problemu (śledzenie nowości medycznych, kontakt z ośrodkami klinicznymi, wydawanie broszur informacyjnych, lista dyskusyjna);
-udzielanie porad w zakresie formalności związanych z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności i kształceniu specjalnym oraz przy korzystaniu z ulg i uprawnień);
-udzielanie porad związanych z funkcjonowaniem słabowidzących w codziennym życiu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.