• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Edukacyjna - Primo Loco
    KRS 0000221097

Wspieramy realizację edukacyjnych programów autorskich.

Prowadzone działania:
- uczestnictwo w finansowaniu działalności placówek realizujących określone w celach Fundacji programy edukacyjne, w szczególności przedszkoli, szkół publicznych i niepublicznych oraz organizowanie pomocy dla tych jednostek,
- powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego do realizacji określonych w celach Fundacji programów edukacyjnych,
- organizowanie i udzielanie pomocy materialnej, w tym finansowej, dla dzieci i młodzieży,
- organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów, koncertów, wystaw, festiwali, spotkań integracyjnych, realizację programów radiowych, telewizyjnych i projektów multimedialnych,
- organizowanie międzynarodowej wymiany dzieci i młodzieży,
- promocję programów realizowanych i tworzonych przez Fundację,
- organizowanie i wspieranie programów badawczych i naukowych,
- tworzenie i udostępnianie baz danych na zasadach określonych przez Fundację, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- współpraca z instytucjami oraz osobami fizycznymi, krajowymi i zagranicznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz udzielanie im pomocy organizacyjnej i materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.