• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie - Nasze Gimnazjum w Jadownikach
    KRS 0000221119

Misja:
1. Prowadzenie działalności charytatywnej na rzecz społeczności lokalnej.
2. Kształowanie postaw prospołecznych oraz swobód obywatelskich, podejmowanie działań wspomagających rozwój demokracji, społeczeństwa obywatelskiego.
3. Podnoszenie usług edukacyjnych dla młodzieży.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie "Nasze Gimnazjum w Jadownikach" zajmuje się udzielaniem pomocy uczniom. Prowadzone są różnorodne działania:
1. Wspomaganie dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej poprzez dofinansowanie obiadów wydawanych w stołówce szkolnej.
2. Fundowanie nagród za wybitne osiągnięcia w nauce.
3. Realizacja programu wspomagającego dzieci uzdolnione - "DYFUZJA BARW, FORM, FAKTUR, CZYLI SZTUKA MŁODYCH NA ROZDROŻACH". Jest to program pozwalający na zdobycie przez uzdolnione dzieci wiedzy i umiejętności niedostępnych w ramach przedmiotów Plastyka i Muzyka, a przez to umożliwiający start młodym, przyszłym artystom i dostanie się do wymarzonych szkół plastycznych.
4. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w postaci obozu naukowego - "AKADEMIA WYOBRAŹNI- ANTYKUJON", gdzie młodzież wypoczywając nad Bałtykiem uczy się szybkiego zdobywania wiedzy za pomocą różnego rodzaju mnemotechnik.
5. Stowarzyszenie pozyskało ksiązki z likwidowanej biblioteki i przekazało je szkole.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.