• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja "Otwartych Serc" im. Bogusławy Nykiel Ostrowskiej
    KRS 0000221146

Misja
1. Promocja zdrowia, pomoc w zakresie poprawy warunków i opieki zdrowotnej.
2. pomoc dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.
3. Promocja miasta, terenu.

Prowadzone działania:

Fundacja ma na celu uświadamianie jak ważna jest profilaktyka, wczesne wykrycie chorób. W tym celu prowadzi odczyty naukowe, spotkania ze specjalistami, pomaga przy uzyskiwaniu pomocy materialnej dla najbardziej potrzebujących. W ramach tych działań odbywają się koncerty dla mieszkańców zatytułowane "Porozmawiajmy o zdrowiu", trzy razy w roku organizowane są "Białe Niedziele"- cykl spotkań z lekarzami różnych specjalności.

Ponadto w ramach promocji miasta i terenu ziemi krośnieńskiej Fundacja organizuje zawody sportowe. W roku 2005 odbyły się m.in. ogólnopolskie górskie zawody balonowe w Bieszczadach, Międzynarodowy konkurs "Dwa żywioły- dwie pasje".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.