• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Wsi Bukowa "Bukowianie"
    KRS 0000221250

Misja:
- prowadzenie działalności popularyzującej szkołę,
- dokumentowanie przeszłości i współczesności wsi oraz szkoły,
- prowadzenie działalności wydawniczej, opracowywanie materiałów historycznych wsi i szkoły,
- fundowanie nagród działaczom oraz laureatom organizowanych imprez,
- fundowanie stypendia naukowe i artystyczne,
- organizowanie imprez kulturowych, naukowych i imprez integrujących byłych uczniów szkoły i mieszkańców wsi.

Prowadzone działania:
Obecnie prowadzimy działania nad skończeniem ”Świetlicy Wiejskiej” połączonej z ”Izbą Pamięci”. Głównymi odbiorcami naszego projektu będą mieszkańcy naszej wsi, głównie młodzi ludzie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.