• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Rozwoju Politechniki Wrocławskiej
    KRS 0000221348

Celem Fundacji jest zdobywanie środków na statutową działalność Politechniki Wrocławskiej oraz popieranie wszechstronnego rozwoju kontaktów naukowych Politechniki Wrocławskiej w kraju i za granica.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) gromadzenie funduszy oraz rzeczowych środków majątkowych i rozporządzanie nimi na rzecz Politechniki Wrocławskiej stosownie do dokonanych uzgodnień
b) organizowanie szkoleń i konferencji finansowanych w całości przez Fundację
c) fundowanie stypendiów i nagród dla pracowników i studentów Politechniki Wrocławskiej
po to, aby jako organizacja pożytku publicznego Fundacja poprawiała ogółowi społeczności dostęp do wykształcenia i dorobku nauki, a także polepszała więzi ogółu społeczeństwa ze środowiskiem Politechniki Wrocławskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.