• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich - Oddział w Szczecinie
    KRS 0000221376

Misja
Organizujemy kontakty z organizacjami polskimi działającymi we Lwowie i okolicach. Utrzymujemy kontakty z doroslymi Polakami, jak i z młodzieżą.

Prowadzone działania
Zrzeszanie osób, którym bliskie jest dziedzictwo historyczne, kulturowe i współczesne tych Ziem. Upowszechnianie prawdy w oparciu o fakty historyczne. Udzielanie pomocy materialnej osobom starszym, chorym. Udzielanie pomocy młodzieży szkolnej, organizowanie w lecie obozów harcerskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.