• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Towarzystwo Warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku imienia Fryderyka Chopina
    KRS 0000221386

Ideą WUTW jest umożliwienie osobom w trzecim wieku kształcić się permanentnie, żyć aktywnie poprzez stały kontakt z nauką, kulturą i sztuką oraz rekreacją, rozwijać różnorodne zainteresowania i zdolności, uprawiać zdrowy tryb życia, a w każdym działaniu zwracać uwagę na jego artystyczny wymiar.

Prowadzone działania:
wykłady (dwa razy w tygodniu), seminaria (miłośników muzyki, z zagadnień filozoficznych, miłośników poezji i literatury), 6 grup gimnastyki, 4 grupy lektoratów, 3 grupy nauki obsługi komputera, zajęcia wokalno- muzyczne (chór, kształcenie słuchu), 3 warsztaty (teatralne, malarskie, rękodzielnicze), zajęcia rekreacyjne (spacery z przewodnikiem), basen (dwa razy w tygodniu).

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.