• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Autyzmem w Toruniu
    KRS 0000221611

Misja
Utworzenie oddziału dla dzieci z autyzmem w Toruniu na wzór Ośrodków w Gdańsku, Poznaniu i Krakowie.

Prowadzone działania
Konsultacje terapeutyczne dla rodzin z autyzmem. Starania o otworzenie Oddziału Wczesnej Interwencji Behawioralnej dla dzieci z autyzmem.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.