• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłosierdzia Św. Wincentego A Paulo - Sopot
    KRS 0000221661

Misja
Pomoc charytatywna w szerokim zakresie w rejonie parafii Pod wezwaniem Zesłania Ducha św. w Sopocie.

Prowadzone działania
Podpisanie umowy partnerskiej z Caritas archidiecezji gdańskiej pozwoliło w ostatnich dwóch latach na rozdanie ubogim towarów (20 ton produktów żywnościowych : ser żółty, ser topiony, mąka, cukier, makaron, ryż, kasza, mleko). Są to produkty z pomocy Unii Europejskiej dla najuboższej ludności z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Towar ten rozdajemy bezdomnym, bezrobotnym, rodzinom wielodzietnym,samotnym matkom, ludziom starszym i chorym.
Systematycznie opłacamy dla 10-cioro dzieci z rodzin ubogich obiady w szkole podstawowej na terenie naszej parafii.
Prowadzimny dla dzieci z rodzin patolopgicznych korypetycje z matemetyki, j. angielskiego.

Członkowie Jednostki Terenowej aktywnie uczestniczą w działaniu Stowarzyszenia Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo i reprezentują nasz Kraj w spotkaniach, seminariach czy Zebraniach Delegfatów organizowanych przez Biuro Międzynarodowej Organizacji Miłosierdzia - AIC z siedzibą w Belgii.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.