• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Akademicka Świętej Anny
    KRS 0000222038

Misja
1. Świadczenie pomocy spłecznej, w tympomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji zyciowej.
2. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży.
3. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. Prowadzenie działalności charytatywnej.
5. Fundowanie stypendiów dla ubogich studentów.

Prowadzone działania
1. Organizacja VIII edycji "Dajmy Im Szansę" - koncertu i aukcji obrazów polskich malarzy w celu pozyskania środków materialnych na działalność statutową. Uczestnicy to nasi darczyńcy i sponsorzy - około 500 osób.
2. Przygotowanie kolonii letnich dla dzieci z domów dziecka oraz dzieci z terenów dotkniętych największym bezrobociem (weźmie w nich udział 200 dzieci - kolonie będą w okolicach Gdańska).
3. Pomoc materialna dla ubogich studentów studiujących w Warszawie.
4. Doraźna pomoc dla osób będących w trudnej sytuacji materialnej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.