• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie Dobro Zdrowie i Edukacja Celem Każdego Olsztynianina
    KRS 0000222202

Misja
1. Zwiększenie zakresu uczestnictwa rodziców w edukacji własnych dzieci.
2. Wspieranie wychowania i edukacji dzieci i młodzieżyoraz dbanie o ich wszechstronny i harmonijny rozwój.
3.Pomoc rodzinom znajdującym się w trudnej sytucji materialnej, zagrożonej patologią społeczną.
4. Ochrona i promocja zdrowia.
5.Organizowanie szkoleń, kursów i imprez dzla dzieci, młoddzieży, rodziców i nauczycieli.

Prowadzone działania
1. Opracowywanie regulaminy w celu powołania Kapituły promującej wychowanie przedszkolne i działania profilktyczne w środowisku lokalnym.

2.Zorganizowanie konferencji dla rodziców dzieci uczęszczajacych do przedszkola i nauczycieli o zanaczeniu wychowania przedszkolnego dla rozwoju dziecka - czerwiec 2006.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.