• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Czernickiej
    KRS 0000222304

Celem Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Czernickiej jest:
- organizowanie imprez kulturalnych, podtrzymywanie tradycji ludowych naszego regionu np. noc świętojańska, dożynki
- krajoznawstwo - wydaliśmy ”Przewodnik Turystyczny po gminie Czernice Borowe”
- wydawniczą - wydaliśmy książkę pt. ”Czernice Borowe Wczoraj i Dziś”, Parafia św. Stanisława w Czernicach Borowych 1398 - 2006
- organizujemy zajęcia dodatkowe z dziećmi i młodzieżą - kółka teatralne
- ochrona i promocja zdrowia - zajęcia z dziećmi np. logopedyczne
- aktywizacja zawodowa rolników - współorganizowanie szkoleń

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.