• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Gospodyń "Konwalia" w Małej Wsi
    KRS 0000222383

Organizujemy kursu haftu regionalnego i angielskiego, szydełkowania, pokazy potraw regionalnych spotkania opłatkowe dla seniorów. Aktywnie uczestniczymy w konkursach, przeglądach, imprezach organizowanych przez Gminę i nowe Sołectwo. Świetlica wiejska jest miejscem spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzie: zajęcia plastyczne, muzyczne, sportowe również na placu zabaw, mecze piłki nożnej, siatkowej i koszykówki. W stowarzyszeniu działa grupa teatralna. Mamy gromadzone stroje i rekwizyty do występów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.