• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundusz Pomocy Dzieciom i Młodzieży im. Matki Bożej z La Salette
    KRS 0000222393

Misja:
Prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie niesienia pomocy dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Działamy jako organizacja religijna, pomagająca dzieciom, młodzieży, rodzinom wielodzietnym, dysfunkcyjnym, matkom samotnie wychowującym dzieci.

Działania i programy:
a) organizowanie wypoczynku połączonego z chrześcijańską formacją podczas wakacji, ferii zimowych, weekendów,
b) zapomogi, stypendia, dary rzeczowe, dożywianie, refundacja kosztów leczenia,
c) wspieranie ośrodków opiekuńczo-wychowawczych.
Odbiorcy: dzieci, młodzież i rodziny z terenu całego kraju, ze środowisk ubogich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.