• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Przyjaciół Zdrowia
    KRS 0000222401

Prowadzone działania
Wspieranie osób z chorobami onkologicznymi - dofinansowywanie leczenia, zbieranie pieniędzy.
Akcje profilaktyczne na temat zapobiegania chorobom nowotworowym - "Białe niedziele" w Koninie i okolicznych miejscowościach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.