• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie na rzecz Osób Chorych Psychicznie "Varia"
    KRS 0000222493

Główny celem Stowarzyszenia VARIA jest pomoc osobom chorym psychicznie: materialna, socjalna i psychologiczna.
Wspieramy działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej, który istnieje przy Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego, dla 40 uczestników.
Zrealizowaliśmy, we współpracy z Fundacją Hothaus i Warsztatem Terapii Zajęciowej Szpitala Specjalistycznego im. J.Babińskiego w Krakowie, film według scenariusza i z udziałem chorych psychicznie.

Prowadzone działania:
Obecnie wspieramy osoby chore psychicznie, które uczestniczą w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej, pomagamy w rozwiązywaniu ich życiowych problemów, organizujemy zbiórki darów (ubrania, meble, sprzęt gospodarstwa domowego).
Członkowie Stowarzyszenia pomagają w drobnych pracach remontowych i naprawach w domach naszych podopiecznych.
Wspólnie z innymi stowarzyszeniami organizujemy spotkania muzyczne, teatralne mające na celu integrację podopiecznych ze środowiskiem ludzi zdrowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.