• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Fundacja Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Bądź z Nami"
    KRS 0000222753

Fundacja Pomocy Osobom Przewlekle Chorym "Bądź z nami" od 13 lat niesie pomoc osobom dotkniętym przewlekłymi chorobami wymagającymi długotrwałego leczenia. Pomagamy przede wszystkim chorym znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Pomoc finansowa głównie dotyczy:
- zapomóg na kontynuację leczenia
- refundacji leków
- dopłat do operacji i rehabilitacji
- dofinansowania zakupu sprzętu rehabilitacyjnego m. in. wózków inwalidzkich, protez
- badań profilaktycznych.

Fundacja obejmuje swoim działaniem teren całego powiatu węgrowskiego. Prowadzimy działalność tylko dzięki wpłatom pieniężnym ludziom wielkiego serca i instytucji otwartych
na potrzeby innego człowieka oraz prowadzonym różnorodnym akcjom charytatywnym.

Osoby pracujące dla Fundacji są wyłącznie wolontariuszami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.