• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Miłośników Urli
    KRS 0000222873

Misja:
1. Działalność charytatywna - organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych.
2. Działalność kulturalna (plenery), literacka i oświatowa
3. Ochrona środowiska lokalnego, organizacja czasu wolnego mieszkańców, promocja Urli i okolic
4. Gromadzenie dokumentów życia społecznego mieszkańców

Prowadzone działania:
1. Organizacja kolonii letnich (współpraca z Domem Dziecka w Równem, świetlicami z Wołomina, oraz GOPS-em).
2. Prowadzenie amatorskiego pleneru malarskiego w wakacje oraz prowadzenie pracowni plastycznej w ciągu roku dla dorosłych i dla młodzieży.
3. Promocja Urli i dbanie o jej rozwój poprzez publikowanie artykułów i listów na łamach prasy lokalnej.
4. Prowadzenie klubu środowiskowego.
5. Prowadzenie archiwum (fotografie, obrazy, dokumenty) i muzeum (rekwizyty) życia mieszkańców.

Stowarzyszenie od kilku lat realizuje projekt "Lokalny Fundusz Młodych"na początku w ramach dotacji PFDiM obecnie przy współpracy z Gminą Jadów.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.