• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie "Dar Pomocy"
    KRS 0000222975

Misja:
- stworzenie optymalnych warunków hospitalizacji dzieci
- pomoc w uzyskaniu nowoczesnej aparatury
- pomoc psychologiczna dzieciom
- promocja badań naukowych w zakresie chirurgii.

Stowarzyszenie działa na rzecz dzieci chorych. Zorganizowało zespół psychologiczno-terapeutyczny. Prowadzone są działania na rzecz poprawy warunków bytowych oddziału. Zbieramy pieniądze na zakup nowoczesnej aparatury leczącej (operacyjnie) oparzenia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.