• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Stowarzyszenie Chóralne "Kantylena"
    KRS 0000222991

Misja
Stowarzyszenie Chóralne Kantylena jest organizacją pożytku publicznego, której głównym celem statutowym jest wszechstronne wspieranie działalności młodzieżowego chóru Kantylena działającego przy III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.