• Pomagaj z nami!

    Rozliczając z nami PIT
    możesz przekazać 1% na cele statutowe
    Caritas Diecezji Sosnowieckiej
    KRS 0000222993

Misja
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Prowadzone działania
Caritas Diecezji Sosnowieckiej prowadzi następujące placówki:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy przy Domu św. Józefa, Będzin , ul. Stawowa 26, kierownik: Edyta Grela, tel. 32 762 51 20.

Działalność: ośrodek przeznaczony jest dla osób wymagających stałej opieki pielęgnacyjnej, szczególnie osób przewlekle chorych, którym stan zdrowia uniemożliwia pobyt w domu rodzinnym lub którym rodzina nie może zapewnić należytej opieki. Podopieczni mają zapewnioną opiekę lekarską, pielęgniarską, psychologiczną oraz duszpasterską.

Dom dla Bezdomnych Caritas, Będzin Łagisza, ul. Energetyczna 10, kierownik: Tomasz Kmita, tel. 32 267 19 46.

Działalność: dom zapewnia podopiecznym wyżywienie (trzy posiłki dziennie) oraz dysponuje bogatym zapleczem mieszkalnym, m.in. 4-osobowymi pokojami, sanitariatami oraz świetlicą terapeutyczną, w której prowadzone są kursy i terapie. Otwarty jest 24 godziny na dobę, pomoc świadczy, w zależności od pory roku, 35-45-osobowej grupie bezdomnych. Funkcjonuje od 1994 roku. Zatrudnia 1 pracownika, którego wspomaga wolontariusz i księgowa.
Dom dla Bezdomnych Caritas, Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice, Aleja Zwycięstwa 6, kierownik: Bogumierz Biesiadecki, tel. 32 268 92 69, adres e-mail: caritasdiecezjisosnowieckiejdo@poczta.tp.pl

Działalność: dom, oprócz noclegu zapewnia również wyżywienie (trzy posiłki dziennie), posiada dobrze wyposażony, dwupiętrowy budynek z własną instalacją CO i CW. Posiada także specjalnie przystosowane dwa pokoje do terapii zajęciowej: indywidualnej i grupowej. Kilka razy w roku przeprowadza specjalne kursy dla bezdomnych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Otwarty jest 24 godziny na dobę, docelowo opieką obejmuje grupę 47 bezdomnych, na co posiada umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Funkcjonuje nieprzerwanie od 1991 roku. Zatrudnia 7 pracowników, z którymi współpracuje trzech wolontariuszy.

Dom dla Bezdomnych Caritas, Dąbrowa Górnicza - Ząbkowice, Aleja Zwycięstwa 6, kierownik: Bogumierz Biesiadecki, tel. 32 268 92 69.

Działalność: dom, oprócz noclegu zapewnia również wyżywienie (trzy posiłki dziennie), posiada dobrze wyposażony, dwupiętrowy budynek z własną instalacją CO i CW. Posiada także specjalnie przystosowane dwa pokoje do terapii zajęciowej: indywidualnej i grupowej. Kilka razy w roku przeprowadza specjalne kursy dla bezdomnych z zakresu profilaktyki antyalkoholowej, aktywizacji bezrobotnych i poradnictwa pracy. Otwarty jest 24 godziny na dobę, docelowo opieką obejmuje grupę 47 bezdomnych, na co posiada umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza. Funkcjonuje nieprzerwanie od 1991 roku.

Dzieciniec Miłości przy sosnowieckiej katedrze, Sosnowiec, ul. Kościelna 6, kierownik Halina Łojas.

Działalność: placówka obejmuje swoją opieką dzieci i młodzież, do których kieruje różne formy pomocy i edukacji pozaszkolnej m.in. pomoc przy odrabianiu lekcji, zajęcia z logopedą czy psychologiem. W miarę możliwości Dziedziniec zapewnia podopiecznym i ich rodzinom pomoc żywnościową.

Noclegownia pod patronatem Caritas, Dąbrowa Górnicza, ul. Łączna 31, kierownik: Krzysztof Sobczyk, tel. 32 268 89 82.

Działalność: placówka czynna jest codziennie od godziny 19.00 do 7.00., zimą, w przypadku szczególnych mrozów, otwarta jest cały dzień, wtedy też dzięki wsparciu Agencji Rynku Rolnego przekazuje bezdomnym pomoc żywnościową. Noclegownia posiadająca umowę z Urzędem Miasta Dąbrowa Górnicza dysponuje 28 miejscami dla mężczyzn i 12 dla kobiet.

Noclegownia pod patronatem Urzędu Miejskiego i Caritas "Spokojna noc", Sosnowiec, ul. Kaliska 25, kierownik Janusz Konieczniak, tel. 32 266 22 26.

Działalność: czynna cały tydzień w godz. 19.00 - 7.00 (zimą od 16, w przypadku dużych mrozów czynna całą dobę), posiada około 60 miejsc noclegowych, oferuje swoim podopiecznym wyżywienie, odzież, środki czystości, ręczniki oraz leki. Bezdomni znajdujący się na terenie placówki mogą korzystać z łazienek, kuchni z jadalnią oraz pralni, a nawet skorzystać z boiska do siatkówki plażowej. W okresie zimowym uruchamiana jest także świetlica, w której znajdują się biblioteka oraz telewizor, gdzie istnieje możliwość napicia się ciepłej kawy czy herbaty. Regularnie noclegownie odwiedza także duszpasterz, wikariusz pobliskiej parafii św. Barbary. Z noclegowni mają prawo korzystać wyłącznie trzeźwi mężczyźni z terenu Sosnowca, skierowani do niej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Jadłodajnia Caritas, Olkusz, ul. Żuradzka 16, osoba odpowiedzialna: Agata Jaros.

Działalność: czynna 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godz: 11.00-14.00. Głównym celem jadłodajni jest zabezpieczenie gorącego posiłku osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem: ubogim, bezdomnym, samotnym, chorym, uzależnionym, w trudnej sytuacji materialnej.
W okresie letnim z posiłku korzysta dziennie ok. 80 osób, a w okresie jesienno-zimowym liczba ta wzrasta do 100-110 osób.

Stacja Opieki Caritas i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, 41-200 Sosnowiec, ul. Korczaka 5, tel. 32 293 44 29 (zmiana od 1 grudnia 2006).

Działalność: placówka prowadzi usługi w zakresie długoterminowej opieki (obsługi pielęgnacyjnej) osób starszych, rehabilitacji, prowadzi gabinet profilaktyki zdrowia ( na miejscu istnieje możliwość uzyskania bezpłatnej porady lekarskiej, zmierzenia poziomu cukru i ciśnienia krwi) oraz odpłatnego wypożyczenia sprzętu medycznego. Stacja czynna jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00.

Świetlice środowiskowe:
1. Będzin, parafia Trójcy Przenajświętszej
2. Olkusz, parafia św. Maksymiliana Marii Kolbego.
3. Sosnowiec Centrum, parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa.
4. Sosnowiec Środula, parafia Podwyższenia Krzyża Świętego.
5. Wolbrom, parafia św. Katarzyny.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!Procedura odinstalowania aplikacji PITax.pl dla Windows. Wchodzimy w Panel Sterowania i z listy wybieramy opcję - Dodaj/Usuń programy. Szukamy aplikacji pod nazwą "PITax.pl Łatwe Podatki" następnie ją zaznaczamy (klikamy na niej). Gdy dana aplikacja jest podświetlona, włączamy opcję „Usuń". Następnie postępujemy zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie.